PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Čížov

Obec v ochranném pásmu NP. První zmínka je k roku 1323. Kaple Panny Marie Bolestné z roku 1756. V oko lí obce zjištěny nálezy z mladší doby kamenné. Dochovaná původní vesnická zástavba, dnes hojně využívána chalupáři. Obec je ze všech stran obklopena národním parkem. V období od dubna do října otevřeno i Návštěvnické středisko Správy Národního parku Podyjí se stálou výstavou a informační kanceláří. Pod obcí v údolí Dyje je hraniční přechod Čížov - Hardegg pro pěší a cyklisty. Východisko turistických tras do české i rakouské strany Podyjí.

Na konci obce podél pohraniční silnice je zachována část linie železné opony v tehdejší Československé socialistické republice. Železná opona hermeticky uzavírala státní hranici s Rakouskem a Německou spolkovou republikou. Zátarasy byly opatřeny signální soustavou, která prakticky znemožňovala jeho nepozorované překonání. Linie této stavby byla několikrát přesunována směrem do vnitrozemí. Poslední verze měla podobu 20 m široké linie s drátěným plotem a signální stěnou, oraným pásem ošetřovaným totálním herbicidem a obslužnou asfaltovou komunikací. Součástí železné opony byla i různá přídavná ženijní zařízení (ježkové a jehlanové zátarasy, dělobuchy, osvětlovací rampy, strážní věže apod.).

IS Správy NP Podyjí - Čížov - 671 02 Šumná, tel.: 515 291 630, 606 710 300, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

ČížovČížov
Čížov
Zelená opona - ČížovZelená opona - Čížov
Železná opona
Fotografie uživatelů
Okrouhlík